Prawo

Przydatne i obowiązujące nas dokumenty regulujące sposób, w jaki funkcjonują studia III-go stopnia można znaleźć w następujących lokalizacjach:

Akty prawne:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Regulaminy PK

http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=203&lang=pl