O nas

Jesteśmy jednostką powołaną dnia xx-xx-xxxx roku przez xxxx w celu xxxxx.

W skład Samorządu Doktorantów Politechniki Krakowskiej (SDPK) obecnie wchodzą następujące osoby i pełnią swoje funkcje w zakresie:

LP Wydz. Imię Nazwisko Funkcja w URSD
1 WM Elżbieta Wyraz Przewodniczący Zarządu,
Senacka Komisja Statutowa
2 WIL Justyna Morman V-ce Przewodnicząca URSD
3 WM Dawid Doliński Sekretarz,
Członek zarządu,
Rada Biblioteczna,
Komisja Dyscyplinarna dla doktorantów I instancji,
Senacka Komisja ds. Dydaktyki.
5 WM Agata Nowak Komisja Rewizyjna,
Sąd koleżeński I instancji,
Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich
6 WIL Krzysztof Nering Członek zarządu,
UOKSD,
Sąd koleżeński I instancji,
Uczelniana komisja ds. Rozwoju Kadr,
7 WA Laura Klimczak Sąd koleżeński I instancji
8 WIiTCh Agnieszka Kumorkiewicz Komisja Dyscyplinarna dla doktorantów
9 WA Karolina Studnecka Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia
10 WA Ida Mikołajska Senacka Komisja ds. Dydaktyki
11 WIŚ Jerzy Ciepliński Przewodniczący UOKSD, członek zarządu
12 WM Agnieszka Żyra UOKSD
13 WIŚ Barbara Wilk UOKSD
14 WIiTCh Karolina Kula UOKSD
15 WA Maciej Kapołka UOKSD
16 WIiTCh Adam Żaba Członek zarządu
17 WIL Jan Aleksandrowicz
18 WA Małgorzata Burkot
19 WIL Dariusz Szwarkowski
20 WA Marta Ślusarczyk
21 WIŚ Marlena Tatarek