„Otwarcie pomieszczenia Samorządu Doktorantów”

W dniu 12.04.2017 w biurze WRSD WM PK (sali A119 Wydziału Mechanicznego) odbyło się uroczyste „Otwarcie pomieszczenia Samorządu Doktorantów” Wydziału Mechanicznego.

Przebieg spotkania:

  1. Spotkanie z Prodziekanem Wydziału Mechanicznego – Dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK
  2. Przedstawienie Regulaminu korzystania z pomieszczenia Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej pok. A119 dla osób zainteresowanych dostępem do Pomieszczenia Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów.
  3. Przyjęcie Regulaminu korzystania z pomieszczenia WRSD.
  4. Reorganizacja i sprzątanie pomieszczenia WRSD.

Dyskusja:

  • zapotrzebowanie na szkolenia miękkie,
  • odpowiedzi WRSD na pytania doktorantów,
  • zaplanowanie zagospodarowania pomieszczania WRSD (sofa, mikrofalówka it.p.)

W imieniu Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów dziękujemy wszystkim przybyłym za uczestnictwo w spotkaniu!

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach wszystkich Doktorantów Wydziału Mechanicznego 🙂

KategorieWM