Spotkanie WRSD WM PK z Doktorantami I roku SD Wydziału Mechanicznego

08.02.2017 r.  w sali 13 (bud. A IV piętro) Wydziału Mechanicznego odbyło się spotkanie Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów ze studentami  I roku Studiów Doktoranckich Wydziału Mechanicznego.

Przebieg spotkania:

 1. Przedstawienie Wydziału Mechanicznego i Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów.
 2. Rozmowa z doktorantami odnośnie wcześniejszych Uczelni, na których studiowali doktoranci oraz wymiana doświadczeń studenckich.
 3. Prezentacja multimedialna – Agnieszka Żyra
 • Stypendia dla doktorantów – informacje gdzie znajdują się formularze, jakie warunki musi spełniać doktorant, aby uzyskać stypendia i inne
 • Programy wymiany międzyuczelnianej – ERASMUS+ oraz MOSTECH.
 • Możliwości udziału w konferencjach.
 • Możliwości wsparcia jednostek uczelnianych – Biuro Karier PK, CTT PK, spółka Intech.
 1. Prezentacja multimedialna (szkoleniowa)– Pisanie artykułów naukowych – Wskazówki dot. przygotowywania materiałów oraz artykułów naukowych – Helena Dębecka.
 2. Dyskusja:
 • zapotrzebowanie na szkolenia miękkie,
 • zapoznanie studentów ze stroną https://www.mendeley.com/
 • odpowiedzi na pytania doktorantów i inne.

W imieniu Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów dziękujemy wszystkim przybyłym za uczestnictwo w spotkaniu!

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach wszystkich doktorantów Wydziału Mechanicznego 🙂

KategorieWM