Wydział Inżynierii Lądowej

Skład i funkcje WIL:

– mgr inż. Jan Aleksandrowicz – Przewodniczący WRD WIL
– mgr inż. Krzysztof Nering – Zastępca przewodniczącego WRD WIL 
– mgr inż. Dariusz Szwarkowski – Sekretarz WRD WIL
<szwarderek@gmail.com>
– mgr inż. Justyna Morman – członek WRD WIL
Kierownik studiów na WIL:

dr hab. inż. Lucyna Domagała mail: ldomagala@pk.edu.pl

Siedziby brak, ale przewodniczący urzęduje w pokoju K220C (Kampus Czyżyny budynek K),