Wydział Mechaniczny

Opiekun studiów III-go stopnia na Wydziale Mechanicznym PK:

dr hab. inż. Marek S. Kozień, prof. PK

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WM:

Lp Imię i nazwisko Funkcja
1 Agnieszka Żyra Przewodnicząca
2 Agata Nowak Zastępca przewodniczącej
3 Dawid Doliński Sekretarz/ delegat URSD
4 Helena Dębecka członek komisji ds. jakości
5 Elżbieta Wyraz delegat URSD
6 Magdalena Machno Członek zw.
7 Ksenia Rumian Członek zw.

Biuro Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów: pok. A119

Kontakty:

Lp Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
1 Agnieszka Żyra Przewodnicząca

 agazyra@gmail.com,
pok. C210b

2 Agata Nowak Zastępca przewodniczącej  nowak.agata.an@gmail.com,
pok. C210b
3 Dawid Doliński Sekretarz /
del. URSD
dawid@dolinski.xyz,
pok. A441
500 010 736